Rodinné právo

Poskytuji právní služby ve věcech rozvodů a všech souvisejících otázkách. Připravuji a konzultuji dohody o vypořádání společného jmění manželů a ve věcech péče o nezletilé i zletilé děti.

Zastupuji klienty v řízení o rozvod manželství, vypořádání majetku, péče o dětivýživného včetně zajištění jeho vymáhání.

Potřebujete právní pomoc v oblasti rodinného práva?

Napište mi zprávu