Obchodní právo

Nabízím přípravu, konzultaci a revizi všech typů obchodních smluv, zejména smluv kupních, o dílo či zprostředkovatelských. Zabývám se odpovědností za vady a jinými nároky plynoucími ze smluv.

V oblasti zajištění a vymáhání pohledávek připravuji dohody o uznání dluhu, splátkové kalendáře či ručitelská prohlášení. Při obchodních sporech zastupuji klienty v mimosoudním vyjednávání i v řízení před soudy či rozhodci. Vymáhám pohledávky klientů v soudním, exekučním i insolvenčním řízení.

Poskytuji právní služby při zakládání obchodních společností, zejména sepis všech podkladů pro notářský zápis včetně vyřízení živnostenských a dalších oprávnění. Připravuji a realizuji změny ve struktuře společností včetně zapisování těchto změn do obchodního rejstříku. Zajišťuji valné hromady a zastupování při jednání na nich.

Pro obchodní korporace poskytuji komplexní právní služby týkající se vnitřního chodu společnosti, pracovněprávních vztahů, GDPR a smluvní dokumentace.

Potřebujete právní pomoc v oblasti obchodního práva?

Napište mi zprávu