Občanské právo

Zajišťuji přípravu, konzultaci a revizi všech typů občanskoprávních smluv.

Poskytuji právní poradenství při převodu nemovitých věcí, ve věcech nájmu,  ve sporech s nájemníky či při sousedských sporech. Nabízím rovněž vypracování vzorových smluv pro realitní kanceláře.

Pomůžu vám uplatnit nároky z uzavřených občanskoprávních smluv i v souvislosti s náhradou škodybezdůvodným obohacením. Zabývám se vymáháním pohledávek vůči dlužníkům. Zastupuji klienty při mimosoudním vyjednávání, v soudním řízení, v exekučním řízení i v insolvenčním řízení.

Potřebujete právní pomoc v oblasti občanského práva?

Napište mi zprávu