Informace pro klienty

Upozornění pro spotřebitele

V souladu s platnými právními předpisy tímto informuji své klienty, spotřebitele (tj. fyzické osoby, které mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání, uzavírají smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jednají), že v případě vzniku sporu ve věci smlouvy o poskytování právních služeb mezi advokátem a klientem, který je spotřebitelem, může klient řešit vzniklý spor mimosoudně v souladu s § 20d zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů. Spory lze vyřešit mimosoudně u subjektu mimosoudního řešení sporů, kterým je pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem Česká advokátní komora. Další informace naleznete na webových stránkách České advokátní komory.

Zásady ochrany osobních údajů

Vážení klienti, zásady ochrany osobních údajů naleznete přehledně sepsané ve formátu PDF: Zásady ochrany osobních údajů.