Ceny služeb

Cena právních služeb závisí především na časové a odborné náročnosti právních služeb, hodnoty projednávané věci a rozsahu prováděných prací.

Sjednaná odměna

Cena právních služeb se sjednává jako cena hodinová. U některých právních úkonů (například advokátní úschova finančních prostředků, běžná revize kupní smlouvy na nemovitost) lze sjednat také cenu pevnou částkou za vyřízení celé věci.

Mimosmluvní odměna

Není-li odměna dohodnuta, řídí se výše mimosmluvní odměny vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů.

Úhrada výdajů

Nad rámec ceny právních služeb je třeba počítat s úhradou hotových výdajů, jako jsou soudní, správní a jiné poplatky, notářské zápisy, znalecké posudky, a další účelně vynaložené náklady, které s poskytovanou právní službou souvisejí a na jejichž možný vznik Vás předem upozorním.