O mně

Věra Havlanová

Po ukončení studia práv v roce 2013 jsem absolvovala tříletou koncipientskou praxi u JUDr. Pavly Plašilové, advokátky. Od roku 2017 vykonávám advokacii jako samostatný advokát se sídlem v Brně. Spolupracuji s kanceláří Mgr. Evy Kocmanové, advokáta.

Poskytuji právní služby fyzickým i právnickým osobám. Věnuji se zejména oblasti závazkového práva, vymáhání pohledávek, rodinného práva, práva nemovitostí, korporátní agendy a trestního práva. Klienty zastupuji v soudních, rozhodčích, exekučních i insolvenčních řízeních.

Kladu důraz na osobní přístup ke klientovi, pravidelné informování o vývoji kauzy a minimalizaci nákladů.

Pracovní zkušenosti
Spolupracující advokát | Mgr. Eva Kocmanová, advokát
2016 – do současnosti

S Mgr. Kocmanovou spolupracuji od roku 2016. Naše klienty zastupujeme v obchodních a občanskoprávních sporech i při vymáhání pohledávek. Poskytujeme právní služby v oblasti rodinného práva, v pracovní, smluvní a závazkové agendě a při převodu nemovitých věcí. Korporátním klientům poskytujeme komplexní právní pomoc v otázkách pracovního práva, ochrany osobních údajů a především smluvní dokumentace.

Advokátní koncipient | JUDr. Pavla Plašilová, advokát
2013 – 2016

V rámci své koncipientské praxe jsem se zaměřovala především na obchodní korporace (zakládání, převody a akvizice). Dále jsem se zabývala obchodním, občanskýmtrestním právem.

Advokátní praktikant | Advokátní kancelář Korbel, Tuháček, Šíp, Kadlec s.r.o.
2011 – 2013

Během studia jsem vykonávala advokátní praxi u Advokátní kanceláře Korbel, Tuháček, Šíp, Kadlec s.r.o. Praxe spočívala v administrativní práci, přípravě podkladů pro advokáty a sepisu jednoduchých podání.

Vzdělání
Advokátní zkouška
2016

V říjnu 2016 jsem složila advokátní zkoušku. Od roku 2017 samostatně vykonávám advokacii a poskytuji právní služby v Brně a okolí.

Státní závěrečná zkouška | Masarykova univerzita Brno – Fakulta právnická
2008 - 2013

Studium na právnické fakultě jsem zakončila v roce 2013 obhájením diplomové práce na téma „Výlučná příslušnost ve vztahu k nemovitostem dle nařízení Brusel I“ a složením státní závěrečné zkoušky. Získala jsem titul Mgr. v oboru právo a právní věda.

Kontaktní údaje

Telefon

+420 777 793 191

Linked In

Věra Havlanová

Adresa

Koperníkova 4526/1
615 00 Brno

Datová schránka

ID: 54agtuq

Identifikační údaje

IČO: 05961335
Ev.č. ČAK: 17509